Ventilationsanlæg med varmegenvinding

 

Fordele

• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

• Øget komfort og bedre indeklima

• Lavere CO2-udledning

• Forøger husets værdi

• Altid frisk luft i huset

• Fugt i luften fjernes, og derved undgås uhensigtsmæssig fugt i husets konstruktioner og kondensdannelse på eventuelle kolde overflader

Energibesparelse

Ved montage af et ventilationsanlæg opnås der en besparelse på varmeregningen, idet en del af varmen genvindes. Der kommer dog et mindre tillæg på elregningen, idet der bruges el til at drive ventilationsanlægget.

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis et ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt.

 

Anbefaling

Minimum: Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad  på 80 % og et specifikt elforbrug  på 1.000 J/m3

 

Lavenergi: Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad (VGV) på 85 % og et specifikt elforbrug (SFP) på 800 J/m3

 

Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. EN308. Det specifikke elforbrug skal være incl. evt. energi til rotormotorer og målt ved 100 Pa.

 

Krav til det eksisterende hus

Huset skal være lige så tæt som et nyt hus, hvilket kan dokumenteres med en blower door test.

 

 

 

 

 

 

Energioptimering

 

Ventilations Automatik

 

Varmeteknisk automatik

 

Ventilation generelt

 

Kontakt os.

 

 

Troldal.dk © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use